При оцінці різних видів торфу особлива увага приділяється їх агрохімічними характеристиками, тобто ботанічному складу, ступеня розкладання, вмістом поживних речовин, зольності і кислотності. Детальніше: https://bestpeat.com.ua/